040 682 9488 +358 40 682 9488 info@tulvari.fi
Hakatie 22
90440 KEMPELE, FINLAND

Underlag för tekniska rum och värmepumpar

Tulvari 650 Tulvari 680 Tulvari 720 Tulvari 1200 Tulvari 1400

Övriga Tulvari-produktkategorier: Bruksvatten | Golvvärme | Kök | Golvenheter | Väggenheter


Tulvari-underlag ersätter golvmaterialet under utrustningen. Med hjälp av produkterna kan det slutliga värmesystemet installeras för drift redan innan golvet gjuts eller genast därefter. Resultatet blir en snygg och professionell installation.

Tulvari 650 – UNDER VÄRMEPUMPAR

Tulvari 650

• installeras före pumpinstallationen ovanpå betonggjutningen
• snabbar upp pumpinstallationen eftersom man inte behöver vänta på att plattan torkar eller plattläggningen gjorts klar
• vattenisoleringen och golvmaterialet installeras snyggt mot kanten på Tulvari
• värmepumpen kan tas i bruk genast, varför inga dyra byggplatsvärmare behövs
• möjliggör torkning av golvgjutningen med golvtorkningsprogrammet i värmepumpen
• fastsättning i betongen med butylmassa

Innehåll: Läckageskydd, fästtillbehör och installationsanvisning.
Materiaali: 5 mm ABS-muovi. Paino: 9,5 kg. Mitat: 680×680 mm. LVI-nro: 2078113

Tulvari 650 

 

Tulvari 680 – UNDER VÄRMEKÄLLA ELLER BEREDARE

tulvari-680-iso

• installeras före pumpinstallationen ovanpå betonggjutningen
• snabbar upp pumpinstallationen eftersom man inte behöver vänta på att plattan torkar eller plattläggningen gjorts klar
• vattenisoleringen och golvmaterialet installeras snyggt mot kanten på Tulvari
• värmepumpen kan tas i bruk genast, varför inga dyra byggplatsvärmare behövs
• möjliggör torkning av golvgjutningen med golvtorkningsprogrammet i värmepumpen
• fastsättning i betongen med butylmassa
• kompatibel med Tulvari 720

Innehåll: Läckageskydd, fästtillbehör och installationsanvisning.
Materiaali: 5 mm ABS-muovi. Paino 11 kg. Mitat: 680×700 mm. LVI-nro: 2078119

 

 

Tulvari 720 – LÄCKAGESKYDD, GJUTEN UPPHÖJNING + GENOMFÖRINGSPLATTA

tulvari-720-iso

• vattenrören installeras med hjälp av genomföringsplattan på de ställen som anges i planen innan golvet gjuts
• placeringen av vattenrören kan ändras fritt inom läckageskyddet genom att man skär genomföringsplattan till lämplig form,
varför den passar alla uppvärmningsformer
• fastsättning i betongen med butylmassa

• installeras i utrymme med golvbrunn (t.ex. tekniskt utrymme)
• snabbar upp och underlättar gjutningen av upphöjningen/installationen av vattenisoleringen eftersom läckageskyddet fungerar som form
• kompatibel med Tulvari 680

Innehåll: Läckageskydd, fästtillbehör och installationsanvisning.
Materiaali: 5 mm ABS-muovi. Paino: 5 kg. Mitat: 720×700 mm. LVI-nro: 2078121

 

 

Tulvari 1200 – GOLV I TEKNISKT RUM/SKÅP

tulvari-1200

• läckageskyddet fungerar som golv i tekniska rum/skåp
• läckageskyddet kopplas till avloppsbrunnen som samlar upp eventuellt läckage- och kondensvatten
• kraftig konstruktion varför värmekällan kan installeras redan innan golvet gjuts, vilket ger färre besök på arbetsplatsen!
• slutresultatet snyggt och säkert på en gång, inget behov av förhöjda gjutningar eller extra vattenisolering
• fördelarna installeras i vågrätt läge, vilket ger en enklare installation
• genomföringar: huvudvattenledningen, jordkretsrören och garagematningarna kan dras från bakre kanten, 12 st.

för 34 mm skyddsrör, framsida 44 st. för 10-28 mm och baksida 30 st. för 10-28 mm golvvärme- eller
bruksvattenrör

Paino: 26,5 kg. Mitat: 1200×600 mm. LVI-nro: 2078125

Tulvari 1200-korotuskehikko

 

Tulvari 1400 – GOLV I TEKNISKT RUM/SKÅP

tulvari-1400-iso

• som golv i tekniskt rum/skåp i objekt på mark och hålplatta
• läckageskyddet fungerar som golv i tekniska rum/skåp och samlar upp eventuellt läckagevatten
• lätt att installera tack vare en ny monteringsram som är justerbar i höjdled
• inte längre uppvärmning under byggtiden då värmekällan kan installeras genast efter att gjutningen gjorts
• snyggt slutresultat på en gång, inga förhöjda gjutningar eller extra vattenisoleringar behövs
• 2 st. ø 32 mm avloppsstosar, som leder läckagevattnet till avloppet
• husets hela teknik kan installeras på Tulvari: värmepumpen, fördelarna, vattenmätaren, ventilationsaggregatet…
• genomföringar 6 st. för 110/65 mm skyddsrör, 2 st. för 50 mm skyddsrör och 32 st. för 25-28 mm skyddsrör,
varav 16 st. kan ändras så att de lämpar sig för 10-25 mm golvvärmerör

Innehåll: pappförpackning, läckageskydd, monteringsram, tätningar för bruksvattnets skyddsrör, fästtillbehör, installationsanvisning.
Som tilläggsbeställning:
• golvvärmetätningar 10-25 mm
• kan beställas utan monteringsram

Paino: 20 kg. Mitat: 1390×670 mm. LVI-nro: 2078118