040 682 9488 +358 40 682 9488 info@tulvari.fi
Hakatie 22
90440 KEMPELE, FINLAND

VARFÖR TULVARI?

Jorma Niemonen, LVI-Insinööritoimisto Jorma Niemonen, Kinnula

”Tulvari är med redan i planeringen”

”Vi gör årligen upp drygt ett par hundra VVS-planer för objekt runt om i Finland. I cirka etthundra av dem finns varmvattenberedare som automatiskt förses med Tulvari-läckageskydd för att förbättra säkerheten och snabba upp installationen. Tulvari är färdigt utrustad med genomföringshylsor och tätningar för skyddsrör vilket underlättar installationen av vattenledningarna och tätningen av skyddsrörsinfästningarna, som är besvärliga att göra utan Tulvari. Tulvari kan också fås med läckageindikator som kan kopplas till fastighetens larmsystem.”

 

 
Janne Jussila, vd, LVI-Japexit Oy, Lumijoki

”Tulvari snabbar upp och underlättar installationen”

”Själv har jag använt Tulvari-läckageskydd i över 10 år. De uppskattas också av våra installatörer som insisterar på att sådana ska installeras i alla objekt. Tulvari är ett förmånligt sätt att minimera risken för vattenskador och dessutom blir installationen betydligt snabbare och enklare. Man får också en snygg plattläggning!”

 

 
Harry Parhiala, LVI-Hata Oy, Nokia

”Säkerhet och snygg finish!”

”Vi har använt Tulvari-läckageskydd i nästan alla våra installationer. Om Tulvari inte har tagits med i planen, föreslår vi för kunden att vi gör det för att få bättre säkerhet och snyggare resultat. Utan Tulvari lämnas ytorna runt beredarna och rören vanligtvis utan plattläggning och är därför känsliga för vattenskador. Tulvari-läckageskydd ger ett säkert och snyggt resultat!”

 

kuvitus01  kuvitus02  kuvitus03

 

 

 

SKYDDAR MOT LÄCKAGE OCH VATTENSKADOR

Tulvari Oy tillverkar och marknadsför produkter som på ett enkelt och förmånligt sätt förebygger vattenskador i byggnader. Samtidigt förhindrar man uppkomsten av mer omfattande och dyra vatten-, fukt- och mögelskador. Tulvaris läckageskydd installeras under bruksvattenberedaren eller fördelaren redan i byggfasen. Läckageskyddet samlar upp läckage- och kondensvattnet från rören och varmvattenberedaren och leder det vidare till avloppet.

Många betydande hustillverkare använder sig av Tulvari-produkter för enklare installation och snyggt resultat. Tulvari-läckageskydd med golvbrunn kan förses med läckageindikator som kan kopplas till husets larmsystem. Vid larm sluter magnetventilen och då hinner inga skador uppstå vid ett läckage.

UNDERLÄTTAR OCH SNABBAR UPP VVS-INSTALLATIONER

Tulvari underlättar och snabbar upp installationen av vattenrör och vattenarmatur. Tulvari-läckageskydd fungerar som monteringsjigg för en snygg och prydlig installation av fördelaren och alla vattenrör. Få ett professionellt resultat enkelt och snabbt!

Tulvari har stödben som gör det lätt att installera läckageskyddet så att det kommer exakt i nivå med golvplattorna. Inför installationen tar man upp rätt antal skyddsrörsgenomföringar och monterar rören i Tulvari i den ordning som fördelaren förutsätter. Det gör det både snabbt och behändigt att ansluta rören. I skyddsrörens genomföringar installeras en tätning som säkerställer att eventuellt droppvatten från röret garanterat leds till avloppet i läckageskyddet. Patent har sökts för den nya tätningsringen (Ans.nr 20105283). Det går enkelt att installera golvets vattenisolering och golvbeläggningen ihop med Tulvari.

GER SNYGGT OCH PROFESSIONELLT RESULTAT

Med Tulvari behövs ingen separat golvbeläggning på installationsstället. Läckageskyddet som är i plast liksom den omgivande ytan är snygga och enkla att hålla rena. Det går enkelt att installera golvets vattenisolering och ytbeläggning ihop med Tulvari. Slutresultatet är alltid högklassigt och hållbart med hög finish.